May 8, 2016

Ustaliliśmy już w TYM artykule, że najczęściej kompetencje wyjaśnia się jako cechy ludzi, przejawiające się w ich zachowaniu. Kompetencje twarde są takimi cechami, które związane są z wykonywaniem danego zawodu lub pracą na określonym stanowisku, a nierzadko również z...

Please reload