May 8, 2016

Ustaliliśmy już w TYM artykule, że najczęściej kompetencje wyjaśnia się jako cechy ludzi, przejawiające się w ich zachowaniu. Kompetencje twarde są takimi cechami, które związane są z wykonywaniem danego zawodu lub pracą na określonym stanowisku, a nierzadko również z...

May 8, 2016

Pojęcie kompetencji na rynku pracy jest aktualnie wszechobecne, a im większa i bardziej nowoczesna jest organizacja, tym pojęcie to pojawia się częściej i ma większe znaczenie. Sam pewnie nie raz słyszałeś to słowo, ale czy wiesz czym dokładnie jest kompetencja i z cze...

Please reload