FITNESS DLA UMYSŁU

Treningi z kompetencji miękkich dla biznesu

 

KORZYŚCI

Dla twojej organizacji:

Systematyczne podnoszenie kompetencji pracowników, które nie obciąża nadmiernie czasu pracy.

Dodatkowy benefit dla pracowników – zwiększenie konkurencyjności oferty pracy.

Odpowiadź na realne potrzeby rozwojowe członków zespołu.

Rzetelne dane na temat rozwoju kompetencji pracowników jako element do wykorzystania w ocenie okresowej.

Macierz kompetencji całego zespołu pozwalający na skuteczniejsze zarządzanie nim.

Systemowe planowanie ścieżek rozwoju pracowników

Dla uczestnika:

Zwiększenie motywacji wewnętrznej do rozwoju 


Rozwój w obszarach, przejawiających się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym


Podnoszenie kompetencji dostosowane do potrzeb każdego pracownika


Otrzymanie unikalnej wiedzy na temat siebie oraz informacji zwrotnych od trenera

INOWACYJNOŚĆ

Trenujemy poprzez doświadczanie – tworzymy autorskie tematyczne gry, warsztaty i zabawy interaktywne. 
 

ELASTYCZNOŚĆ

Nasze programy treningowe są ułożone w taki sposób, by nie obciążały czasowo pracowników.

SKUTECZNOŚĆ

Dzięki połączeniu teorii z praktyką, uczestnicy wykorzystują nowe umiejętności tuż po wyjściu z treningu

PROFESJONALIZM

Treningi prowadzone są przez doświadczonych trenerów, których specjalnością są angażujące uczestników techniki.

CZAS

Długie szkolenia to duża inwestycja czasowa i wysoki koszt utraconego przychodu

PROBLEM

ROZWIĄZANIE

2-godzinne treningi raz w tygodniu

KONIEC WYMÓWEK!

TERMIN

Trudność znalezienia odpowiedniego terminu wielogodzinnego szkolenia

PROBLEM

ROZWIĄZANIE

Ustalenie dogodnego terminu poza godzinami pracy

METODA

Nieangażująca forma szkoleń

PROBLEM

ROZWIĄZANIE

Uczenie przez doświadczanie -  metody performatywne

 
 

Make my mind Sp. z o.o.

KRS: 0000677255, NIP: 7451847771,

REGON: 366168664


Adres:

ul. Fredry 2/5a

61-701 Poznań, Polska

Email: kontakt@makemymind.pl
Tel: +48 507 509 633

Skontaktuj się!

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

Jakie kompetencje może ćwiczyć twój zespół?

Naszą listę dzielimy na obszary do rozwoju np. Zdolność do realizacji celów. W każdym z nich jest kilka kompetencji, z których wspólnie wybierzemy odpowiednią dla Twojej grupy treningowej.

Kompetencje osobiste

POTENCJAŁ

Zdolność myślenia i umiejętności osobiste

•    Kreatywność

•    Myślenie analityczne

•    Elastyczność

•    Szybkie uczenie się

WYTRZYMAŁOŚĆ

Radzenie sobie z trudnościami

•    Asertywność

•    Odporność na stres

•    Wytrwałość

•    Odpowiedzialność

•    Zdolność pracy pod presją czasu

ZADANIA

Zdolność do realizacji celów

•    Samodzielność

•    Sumienność i dokładność

•    Orientacja na cel

•    Nastawienie biznesowe

•    Wytrwałość i konsekwencja

Kompetencje interpersonalne

LUDZIE

MOTYWACJA

Umiejętność współpracy z ludźmi

Poziom zaangażowania i mobilizacji

•    Komunikatywność

•    Praca zespołowa

•    Budowanie relacji

•    Orientacja na klienta

•    Uczenie i szkolenie

•   Dążenie do rozwoju

•   Mobilizowanie innych

•   Zaangażowanie

•   Lojalność i etyka

•   Konformizm/nonkonformizm

ZARZĄDZANIE

Umiejętność wykorzystania metod i sposobów pracy

•    Planowanie i koordynowanie

•    Zarządzanie zespołem

•    Delegowanie

•    Zorganizowanie

SKUTECZNOŚĆ

Słaby stosunek informacji do ich przyswajalności

PROBLEM

ROZWIĄZANIE

Systematycznie dostarczane dawki informacji - skuteczniejsze zapamietywanie

FORMA

Niechęć i brak motywacji pracownikków

PROBLEM

ROZWIĄZANIE

Atrakcyjna warsztatowa forma treningów

BADANIA

Brak danych o potrzebach szkoleniowych oraz mierzalnej skuteczności

PROBLEM

ROZWIĄZANIE

Badanie kompetencji przed
i po treningach