Rewolucja kompetencyjna, cz.1 Czym są kompetencje i czemu służą?

May 8, 2016

Pojęcie kompetencji na rynku pracy jest aktualnie wszechobecne, a im większa i bardziej nowoczesna jest organizacja, tym pojęcie to pojawia się częściej i ma większe znaczenie. Sam pewnie nie raz słyszałeś to słowo, ale czy wiesz czym dokładnie jest kompetencja i z czego wynika jej popularność?

 

 

Problem definicyjny

Rola kompetencji została doceniona w ostatnich latach dwudziestego wieku i właśnie ten czas nazywany jest rewolucją kompetencyjną. Wtedy to powstało najwięcej teorii oraz badań naukowych dotyczących tego pojęcia. Od ich ilości i różnorodności może się zakręcić w głowie i niestety, aż do dzisiaj nie uzgodniono, która z definicji jest tą najlepszą, uniwersalną. Jeśli więc do tej pory nie wiedziałeś co się kryje pod tym słowem, możesz głęboko odetchnąć - sprawa wcale nie jest prosta!

 

 

Najważniejsze elementy

Mimo braku spójności definicyjnej, można zauważyć pewne tendencje oraz wspólne elementy teorii kompetencji. Po pierwsze, większość teoretyków zgadza się, że kompetencje są ludzkimi cechami, przejawiającymi się w zachowaniu. To już coś! Po drugie, coraz częściej odchodzi się już od utożsamiania kompetencji z umiejętnością lub zdolnością. Najpowszechniej przyjmuje się, że pojęcie kompetencji jest szersze. Oznacza to, że kompetencja będzie mieściła w swoim zakresie nie tylko umiejętności, ale również wiedzę oraz postawy.


 

 

Kompetencje w organizacjach

A czy wiesz, w jaki sposób najczęściej wykorzystuje się kompetencje w organizacjach? 
Bardzo ogólnie można to nazwać zarządzaniem personelem. Kryją się pod tym działania z zakresu rekrutacji i selekcji, ocen pracowników, a także szkoleń, budowania ścieżek kariery oraz systemów motywacyjnych. Korzystanie z kompetencji przez pracodawcę (albo panie z HR-u ;)) w wyżej wymienionych celach, pozwala przede wszystkim na zwiększenie obiektywności tych działań.

 

 

Pomiar kompetencji

Do tego jednak, aby zmierzyć poziom danej kompetencji, potrzebujemy wymiernych kryteriów oceny. Tymi kryteriami mogą być tzw. wskaźniki behawioralne. Brzmi zatrważająco? Spokojnie, wskaźniki te to nic innego jak konkretny opis zachowań, dzięki któremu można zweryfikować, w jakim stopniu osoba charakteryzuje się daną kompetencją.

 

 

Pokażę to na przykładzie kompetencji: praca zespołowa. Wskaźniki w tym przypadku są, między innymi, takie:

  • zachęcanie innych do udziału w pracy zespołu,

  • branie pod uwagę opinie innych i traktowanie z szacunkiem ich wkład w pracę zespołu,

  • zachęcanie współpracowników, aby uczestniczyli w pracy zespołowej,

  • dostarczanie koniecznych informacji, analizowanie i komentowanie na bieżąco działań zespołu.

Poziom danej kompetencji, można zatem określić na podstawie tego, czy osoba przejawia w swoim zachowaniu takie wskaźniki.

 

Czy kwestia kompetencji jest już trochę jaśniejsza? Mam nadzieję, że tak! Ale to jeszcze nie wszystko - niedługo wrócę, by opowiedzieć Ci czym są kompetencje miękkie, jakie mają znaczenie i czym się różnią od tych... twardych.

 

 

 

Autor: Aleksandra Wojtaszek

Grafika: Karolina Berdych

 

Literatura

Moczydłowska, J. M. (2008). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Warszawa: Difin.

Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Taradejna, B. (2014). Rola kompetencji zawodowych na współczesnym rynku pracy. Bezpieczeństwo pracy, 8, 22-26.

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Szkolenia (niedalekiej) przyszłości

January 29, 2019

Jak wybrać najlepszego pracownika? Narzędzia pomiaru kompetencji w HR cz.2.

August 9, 2018

Jak wybrać najlepszego pracownika? Narzędzia pomiaru kompetencji w HR cz.1

August 9, 2018

1/1
Please reload

Tags

Please reload