Rewolucja kompetencyjna, cz.2 Kompetencje twarde i miękkie.

May 8, 2016

Teraz, kiedy pojęcie kompetencji jest Ci już bliższe, chciałabym zaprowadzić Cię krok dalej i wyjaśnić, czym są kompetencje miękkie, jakie mają znaczenie i czym różnią się od tych twardych. Istnieje wiele różnych klasyfikacji kompetencji. Skupię się na podziale na kompetencje twarde i miękkie, bo właśnie to rozróżnienie ma dziś szczególnie znaczenie w świecie HR.

 

 

Czym są kompetencje twarde?

Ustaliliśmy już w poprzednim artykule, że najczęściej kompetencje wyjaśnia się jako cechy ludzi, przejawiające się w ich zachowaniu. Kompetencje twarde są takimi cechami, które związane są z wykonywaniem danego zawodu lub pracą na określonym stanowisku, a nierzadko również z nabyciem wiedzy specjalistycznej w konkretnej dziedzinie. Zazwyczaj ich posiadanie można potwierdzić dyplomami czy certyfikatami lub sprawdzić za pomocą testów wiedzy. Można powiedzieć, że z perspektywy pracodawców kompetencje twarde mają charakter zero-jedynkowy. Jeśli pracodawca wymaga od kandydata danej kompetencji to jej posiadanie stanowi próg, bez przekroczenia którego kandydat nie jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

Kompetencje twarde, które można spotkać w ofertach pracy to np. znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, umiejętność obsługi programu graficznego czy też znajomość technologii HTML5 i CSS3.

 

 

Czym są kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie, zwane również behawioralnymi, to cechy, które warunkują sprawne zarządzanie sobą oraz skuteczność interpersonalną. W odróżnieniu od kompetencji twardych, poziom tych miękkich jest stopniowany przez pracodawców i rzadko ich brak wyklucza osoby z procesu rekrutacji. Ocena kompetencji miękkich wykorzystywana jest raczej w selekcji kandydatów na późniejszym etapie.


Przykładami kompetencji miękkich pojawiającymi się w ofertach pracy są m.in. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole czy też zarządzanie czasem.

 

 

Rozwijanie kompetencji miękkich

Nazwanie kompetencji miękkimi daje mylne wrażenie, że łatwo jest je modyfikować i rozwijać. Okazuje się, że proces nabywania oraz rozwijania kompetencji miękkich jest trudniejszy niż w przypadku kompetencji twardych. Nie oznacza to jednak, że proces ten jest niewykonalny. Wręcz przeciwnie, wzrost znaczenia kompetencji miękkich spowodował, że tworzonych jest wiele szkoleń kompetencyjnych, które zazwyczaj służą właśnie rozwijaniu kompetencji miękkich.

 

Znaczenie kompetencji miękkich

Mimo iż, jak wspomniałam wcześniej, zazwyczaj to kompetencje twarde decydują o zakwalifikowaniu do lub wykluczeniu kandydata z procesu rekrutacyjnego, to kompetencje miękkie mają szczególne znaczenie w zdobywaniu pracy. Po pierwsze, pracodawcy zdają sobie sprawę (a jeśli nie, to powinni ;)) z tego jak trudno jest je doskonalić, dlatego doceniają kandydatów, którzy już na wstępie mają je na wysokim poziomie. Po drugie, weźmy za przykład programistę - wyobraź sobie, że ma on specjalistyczną wiedzę techniczną, ale nie potrafi skutecznie komunikować się z innymi. Prawdopodobnie, pomimo posiadania odpowiednich kompetencji twardych, nie sprawdzi się on w pracy projektowej, kiedy to efektywna współpraca wszystkich członków zespołu, stanowi fundament sukcesu. Z tego powodu kompetencje miękkie okazują się być niezbędne w wykonywaniu pracy na wielu stanowiskach (również w IT!).

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Wojtaszek

Grafika: Karolina Berdych

 

Literatura

Fastnacht, D. (2006). Miękkie kompetencje w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. 1, 109-114.

Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Sidor-Rządkowska, M. (2011). Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

 

Please reload

Our Recent Posts

Szkolenia (niedalekiej) przyszłości

January 29, 2019

Jak wybrać najlepszego pracownika? Narzędzia pomiaru kompetencji w HR cz.2.

August 9, 2018

Jak wybrać najlepszego pracownika? Narzędzia pomiaru kompetencji w HR cz.1

August 9, 2018

1/1
Please reload

Tags

Please reload