Jak wybrać najlepszego pracownika? Narzędzia pomiaru kompetencji w HR cz.1

August 9, 2018

Zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób można sprawdzić, czy posiada się daną kompetencję? Skąd wiadomo, że ktoś potrafi pracować zespołowo albo, że jest asertywny? Wiedza na temat posiadanych kompetencji jest jednym z istotniejszych czynników związanych z projektowaniem ścieżki kariery. Każdy chciałby pracować na stanowisku odpowiadającym jego predyspozycjom, a wszyscy pracodawcy chcieliby mieć kompetentny zespół. Ponadto świadomość posiadanych przez pracowników kompetencji przekłada się na efektywne zarządzanie nimi, przydzielanie zadań, tworzenie zespołów, czy proponowanie właściwych kierunków rozwoju, np. poprzez dobieranie efektywnych szkoleń, czy kursów.Narzędzia badawcze. Wiedza na temat kompetencji, które posiada kandydat, jest niezwykle istotna z punktu widzenia procesu rekrutacji i ma wiele zastosowań. Jeśli chcesz ją zdobyć, musisz posłużyć się różnymi metodami. 

 

Zanim wybierzesz narzędzie, zastanów się, jakimi środkami i czasem na jego użycie dysponujesz. Istotny, jeśli nie najważniejszy jest również cel, czyli określenie tego, co chcesz zbadać.

TESTY

 

Kiedy się śpieszymy i chcemy przebadać większą liczbę osób, np. podczas selekcji przyszłych pracowników, najczęściej sięgamy po najpopularniejszą metodę, czyli testy.

Czy same testy wystarczą? Niedługi czas badania, możliwość porównania uzyskanych wyników i użycia narzędzia zdalnie, często kusi pracodawców, i pracowników HR do wyboru testów z dostępnej puli metod. Niestety kwestionariusze należy traktować ostrożnie, ponieważ w głównej mierze bazują na samoopisie, który zakłada, że osoba badana jest świadoma swoich kompetencji i rzetelnie odpowiada na pytania - nie zawsze będzie to prawda. Jeśli masz możliwości i chcesz być w pełni zabezpieczony, razem z testami zastosuj jedną z metod, o której będziesz mógł przeczytać w drugiej części artykułu, która pojawi się już w następny poniedziałek.

 

 

 

Autor: Jowita Laube

Grafika: Karolina Berdych

 

Bibliografia

Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego. 54. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Mantura, W. (2016).

Analiza możliwości pomiaru kompetencji zawodowych.

Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej. 71, 31-42.Wieczorek-Szymańska A. (2012).Metody pomiaru kompetencji pracowników w organizacji. Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania. 30, 105-115.

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Szkolenia (niedalekiej) przyszłości

January 29, 2019

Jak wybrać najlepszego pracownika? Narzędzia pomiaru kompetencji w HR cz.2.

August 9, 2018

Jak wybrać najlepszego pracownika? Narzędzia pomiaru kompetencji w HR cz.1

August 9, 2018

1/1
Please reload

Tags

Please reload