Co ma Allegro i Google, czego nie masz Ty? Kultura organizacyjna i jej wpływ na powodzenie firmy.

August 9, 2018

Jest specyficzna dla każdej organizacji, dzieli się na różne rodzaje, a na jej kształt wpływa wiele czynników. O czym mowa? O kulturze organizacyjnej.

 

Pojęcie brzmi znajomo i intuicyjnie każdy z nas wie, co kryje się pod nim kryje, choć ciężko nam je jednoznacznie zdefiniować. W poniższym artykule postaram się wyjaśnić, czym jest kultura organizacyjna i co ją kształtuje, dlaczego jest ważna oraz czym może skutkować zaniedbanie jej składowych.

 

Kulturę organizacyjną posiada każda firma - nawet jeśli nie jest jej świadoma i nie rozwija jej celowo. Jest ona swojego rodzaju klejem, spajającym organizację poprzez wspólne symbole, normy, wartości czy założenia. Wpływają one na atmosferę i relacje między wszystkimi osobami w organizacji. Najprościej mówiąc, dzięki kulturze organizacyjnej firma tworzy odrębne mini-społeczeństwo. Jego funkcjonowanie zależy od wielu elementów, np. poczucia przynależności, sposobów komunikacji, posiadanej wiedzy, poziomu innowacyjności, systemu wartości i kontaktów z otoczeniem oraz podejścia do pracy zespołowej.

 

Czym się charakteryzuje dobrze ukształtowana kultura organizacyjna?

Firmy o dobrze ukształtowanej kulturze organizacyjnej posiadają jasno określoną misję i wizję, a ich członkowie podzielają wspólne wartości.

Misja pomaga określić cel działania i ukierunkowuje podejmowanie decyzji. Przykład z polskiego podwórka - Allegro, którego misją od początku było ułatwienie użytkownikom zakupów przez internet i chyba nikt nie ma wątpliwości, że udaje im się ją realizować wyśmienicie. Misja musi wiązać się z marką, być jasna i prosta, informować klientów i przypominać pracownikom o jej celu. Zawierające się w niej przesłanie tworzy również wizerunek firmy.

 

Wizja przedsiębiorstwa musi natomiast jasno precyzować, jak rozwinie się organizacja w ciągu kolejnych lat. Prawidłowo sformułowana wizja wyznacza kierunek działania, wyraża plany i wyzwania firmy. Istotna jest również jej wiarygodność. Dobrym przykładem będzie tu wizja Google, która zakłada uporządkowanie i udostępnienie światowych zasobów informacji w taki sposób, by można było łatwo je znaleźć i zrobić z nich użytek.

 

Kolejną ważną kwestią są wartości. Powinny być wspólne dla wszystkich członków organizacji i kierować ich zachowaniem. Sprzyjają rozwojowi członków organizacji, motywują ludzi do pracy, zwiększając ich efektywność. Jednak oprócz samego istnienia zbioru wartości, kluczowe jest przede wszystkim… kierowanie się nimi! ;)

 

Wewnętrzna kultura jest też zależna od ludzi, których dotyczą wartości i zasady organizacji. Dopasowanie nowego pracownika do stanowiska i panującej w firmie atmosfery ma dziś ogromne znaczenie. To dlatego procesy rekrutacji są coraz bardziej rozbudowane, a oprócz kompetencji pracodawcy zaczynają brać pod uwagę również dopasowanie kandydata do kultury organizacji.
 


Znaczenie kultury organizacyjnej - czym grozi jej zaniedbanie?

 

 

Kultura organizacyjna wpływa na sprawność funkcjonowania całej organizacji. Zaniedbanie jej elementów grozi zmniejszonym zaangażowaniem i motywacją pracowników. Objawia się również w braku jedności w organizacji, unikaniu aktywnego działania oraz negatywnym obrazem na zewnątrz. Firma taka nie rozwija się albo rozwija się zbyt wolno. Najogólniej rzecz ujmując, słabo rozwinięta kultura organizacyjna może przekładać się na słabszą jakość oferowanego produktu lub usługi. W jej budowaniu należy jednak znaleźć złoty środek. Zbyt sztywna kultura organizacyjna, która opiera się zmianom, może prowadzić do błędnych decyzji i pogorszenia atmosfery. Zbyt luźna natomiast - do zaburzenia hierarchii i zmniejszonej efektywności.

 

Kultury organizacyjnej nie buduje się z dnia na dzień, a to jaką będzie miała formę zależy od działalności organizacji. Kluczowe znaczenie ma tutaj również podejście osób zarządzających. Nie sposób jednak w krótkim artykule opisać, jak duże znaczenie ma dbanie o nią, na koniec odwołam się więc do faktów. Badania Jamesa Hasketta pokazały, że dobrze ukształtowana kultura organizacyjna w firmie może sprawić, że osiągnie ona nawet o 30% wyższe wyniki od konkurencyjnych firm o niewyróżniającej się kulturze organizacyjnej.

 

 

 

Autor: Malwina Miś

Grafika: Karolina Berdych


Literatura
Jasińska, J. (2015). Zmiany w organizacjach: Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu. Wydawnictwo Frel.
Anderson, C., Spataro, S. E., & Flynn, F. J. (2008). Personality and organizational culture as determinants of influence. Journal of Applied Psychology, 93(3), 702
Kopera, S. (2009). Znaczenie kultury organizacyjnej dla skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstw horyzontalnych we współczesnych realiach rynkowych, “Organizacja i Kierowanie” 2009, nr 1, s.274.

 

 

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Szkolenia (niedalekiej) przyszłości

January 29, 2019

Jak wybrać najlepszego pracownika? Narzędzia pomiaru kompetencji w HR cz.2.

August 9, 2018

Jak wybrać najlepszego pracownika? Narzędzia pomiaru kompetencji w HR cz.1

August 9, 2018

1/1
Please reload

Tags

Please reload